Medjugorje

Położone jest około 25 km na północny zachód od Mostaru w Bośni i Herzegowinie, ta wioska jest znana dziś na całym świecie jako sanktuarium Maryjne i miejsce modlitwy.

W Medjugorju znajduje się również dom naszej wspólnoty. Nasi bracia i siostry mieszkający tu od 1989 roku, modlitwą i różnorodną posługą wspierają duszpasterstwo parafialne.

Nasz dom usytuowany jest u stóp góry Podbrdo (tzw góry Objawień). Sąsiaduje bezpośrednio z ” niebieskim Krzyżem”, miejscem , które znane jest jako zakątek, gdzie liczni pielgrzymi przychodzą tu, aby się modlić: dziękować, powierzać wszystkie swoje intencje, z którymi przybyli tu do Medjugorja, do Królowej Pokoju.

Bracia i siostry służą pielgrzymom w różny sposób. Między innymi głosząc katechezy w różnych językach (polskim, francuskim, niemieckim,…), gdzie tematem widącym jest: „Zawierzenie Trójcy Świętej przez ręce Maryi” według św Ludwika Marii Grignion de Monfort, św Jana Pawła II…

Wszystko dla Jezusa przez Maryję

Królowa Pokoju i Pojednania (ktoś dołączył do tytułu czczonej w Medjugorje Królowej Pokoju słowo i „Pojednania”, co trafnie podkreśla jaki cel obrała Maryja kiedy wstawia się u Jezusa w naszych intencjach. Owocem pojednania z Bogiem jest pokój serca, radość, miłość…to czego Matka Boga pragnie dla każdego z nas) Maryja zaprasza każdego z nas do Swojej szkoły, której celem jest świętość, zjednoczenie z Bogiem – jako jedyny i godny sposób, aby naszym życiem oddać chwałę Bogu.

Młodzież

Dla ludzi młodych( wiek 18-35 lat) oferujemy w Medjugorju możliwość poznania Wspólnoty Błogosławieństw podczas wolontariatu. Proponujemy Ci czas życia wspólnotowego, modlitwy, wspólnej pracy – w szkole Maryi.

Wyślij nam swój list motywacyjny kiedy chciał(a)byś do nas przyjechać na adres foyer.medjugorje@gmail.com

Kontakt

Wspólnota Błogosławieństw
Dom Królowej Pokoju

Ulica Kraljice Mira 75,
Box 16
88 266 Medjugorje
Bośnia i Hercegowina

Dom Wspólnoty Błogosławieństw

i NIEBIESKI KRZYŻ

Katechezy


Jeśli chcesz uczestniczyć w katechezie napisz do nas na wyżej podany e-mail: foyer.medjugorje@gmail.com lub skontaktuj się z nami odwiedzając nas tu na miejscu w naszym domu.

Wiadomości

Orędzia Matki Bożej i wiadomości z parafii w Medjugorje.
www.medjugorje. hr

Strona internetowa i kontakt z s.Emmanuel Maillard:
www.enfantsdemedjugorje.fr

Jeśli chcesz poznać inne domy Wspólnoty na całym świecie :

Wsparcie

Jeśli chcecie wesprzeć nasz dom w Medjugorje

UDRUGA POBJEDA SRCA MEDJUGORJE

IBAN : BA391610000238970084
BIC : RZBABA2S

Orędzie

„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was do modlitwy sercem. Dziatki, zakładajcie grupy modlitewne, grupy, gdzie będziecie się motywować do dobrego i wzrastać w radości. Dziatki, jesteście jeszcze daleko. Dlatego [ciągle] od nowa się nawracajcie i wybierajcie drogę świętości i nadziei, aby Bóg dał wam pełnię pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 25. maja 2024