Medjugorje

Położone jest około 25 km na północny zachód od Mostaru w Bośni i Herzegowinie, ta wioska jest znana dziś na całym świecie jako sanktuarium Maryjne i miejsce modlitwy.

W Medjugorju znajduje się również dom naszej wspólnoty. Nasi bracia i siostry mieszkający tu od 1989 roku, modlitwą i różnorodną posługą wspierają duszpasterstwo parafialne.

Nasz dom usytuowany jest u stóp góry Podbrdo (tzw góry Objawień). Sąsiaduje bezpośrednio z ” niebieskim Krzyżem”, miejscem , które znane jest jako zakątek, gdzie liczni pielgrzymi przychodzą tu, aby się modlić: dziękować, powierzać wszystkie swoje intencje, z którymi przybyli tu do Medjugorja, do Królowej Pokoju.

Bracia i siostry służą pielgrzymom w różny sposób. Między innymi głosząc katechezy w różnych językach (polskim, francuskim, niemieckim,…), gdzie tematem widącym jest: „Zawierzenie Trójcy Świętej przez ręce Maryi” według św Ludwika Marii Grignion de Monfort, św Jana Pawła II…

Wszystko dla Jezusa przez Maryję

Królowa Pokoju i Pojednania (ktoś dołączył do tytułu czczonej w Medjugorje Królowej Pokoju słowo i „Pojednania”, co trafnie podkreśla jaki cel obrała Maryja kiedy wstawia się u Jezusa w naszych intencjach. Owocem pojednania z Bogiem jest pokój serca, radość, miłość…to czego Matka Boga pragnie dla każdego z nas) Maryja zaprasza każdego z nas do Swojej szkoły, której celem jest świętość, zjednoczenie z Bogiem – jako jedyny i godny sposób, aby naszym życiem oddać chwałę Bogu.

Młodzież

Dla ludzi młodych( wiek 18-35 lat) oferujemy w Medjugorju możliwość poznania Wspólnoty Błogosławieństw podczas wolontariatu. Proponujemy Ci czas życia wspólnotowego, modlitwy, wspólnej pracy – w szkole Maryi.

Wyślij nam swój list motywacyjny kiedy chciał(a)byś do nas przyjechać na adres foyer.medjugorje@gmail.com

Kontakt

Wspólnota Błogosławieństw
Dom Królowej Pokoju

Ulica Kraljice Mira 75,
Box 16
88 266 Medjugorje
Bośnia i Hercegowina

Dom Wspólnoty Błogosławieństw

i NIEBIESKI KRZYŻ

Katechezy


Jeśli chcesz uczestniczyć w katechezie napisz do nas na wyżej podany e-mail: foyer.medjugorje@gmail.com lub skontaktuj się z nami odwiedzając nas tu na miejscu w naszym domu.

Wiadomości

Orędzia Matki Bożej i wiadomości z parafii w Medjugorje.
www.medjugorje. hr

Strona internetowa i kontakt z s.Emmanuel Maillard:
www.enfantsdemedjugorje.fr

Jeśli chcesz poznać inne domy Wspólnoty na całym świecie :

Wsparcie

Jeśli chcecie wesprzeć nasz dom w Medjugorje

UDRUGA POBJEDA SRCA MEDJUGORJE

IBAN : BA391610000238970084
BIC : RZBABA2S

Orędzie

„Drogie dzieci! Razem ze mną módlcie się o pokój, bo szatan pragnie wojny i nienawiści  w sercach i narodach. Dlatego módlcie się i ofiarujcie swoje dni poprzez post i pokutę, aby Bóg dał wam pokój. Przyszłość jest na rozdrożu, bo współczesny człowiek nie chce Boga. Dlatego ludzkość zmierza ku upadkowi. Wy, dziatki, jesteście moją nadzieją. Módlcie się razem ze mną, by się urzeczywistniło to, co rozpoczęłam w Fatimie i tutaj. Módlcie się i dawajcie świadectwo o pokoju w waszym otoczeniu i bądźcie ludźmi pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 25. stycznia 2023